Veelgestelde vragen en antwoorden over Bitcoin

Algemeen

  • De extreem lage kosten: Op dit moment worden Bitcoin-betalingen zonder kosten of met zeer lage kosten verwerkt. Het is mogelijk om te betalen voor een snellere verwerking van een transactie. Er bestaan ook speciale verkopersverwerkers. Die helpen verkopers met het verwerken van transacties en het converseren van bitcoins naar ‘normaal’ geld. Tenslotte bieden deze verkoperverwerkers ook de service om dit geld dagelijks direct op de bankrekening van de verkoper te storten. Maar omdat al deze diensten op Bitcoin draaien, zijn de kosten vele malen lager dan als creditcards of PayPal zou worden gebruikt.
  • Complete vrijheid van betalingen: Bitcoin heeft geen restricties; het is altijd en overal mogelijk om een bedrag te ontvangen en te verzenden. Er zitten geen landsgrenzen in de weg en ook tijdens feestdagen worden betalingen gewoon direct verwerkt. Kortom, er zijn geen opgelegde limieten met Bitcoin, gebruikers hebben zelf weer de volledige zeggenschap en controle over hun geld.
  • Controle en beveiliging: De transacties met Bitcoin zijn volledig in de handen van de Bitcoin-gebruikers. Het is dus niet mogelijk voor verkopers om ongemerkte of ongewilde kosten af te dwingen. Dit gebeurt wel vaak met andere betaalmethodes. Daarnaast hoeven er geen persoonlijke gegevens aan een Bitcoin betaling worden gekoppeld. Dit helpt enorm met de bescherming tegen identiteitsdiefstal. Bovendien is het mogelijk voor Bitcoin-eigenaren om hun cryptovaluta te beschermen via versleuteling en het maken van back-ups.
  • Verminderd risico voor de verkopende partij: Omdat Bitcoin-transacties onomkeerbaar en veilig zijn en bovendien geen persoonlijke of gevoelige klantinformatie bevatten is het voor verkopers heel veilig om deze munt te ontvangen. Verkopers zijn nu bescheremd tegen derving als gevolg van malafide storneringen of fraude. Hierdoor is PCI-compliance niet vereist. Het biedt ook mogelijkheden voor verkopers om uit te breiden naar markten waar creditcard niet beschikbaar zijn of waar veel fraude plaatsvindt. Onder de streep houden verkopers er meer aan over en zijn de kosten lager.
  • Transparantie en neutraliteit: De volledige informatie betreffende de geldtoevoer van Bitcoin is direct beschikbaar in de blockchain. Het is dus voor iedereen mogelijk om dit realtime te checken en toe te passen. Het is niet mogelijk voor individuen of organisaties om controle uit te oefenen op het Bitcoin-protocol, simpelweg omdat deze van cryptografische beveiliging voorzien is. Dit geeft je de zekerheid dat Bitcoin veilig is en neutraal tot aan de kern.

Het is eenvoudiger dan je denkt om een Bitcoin-betaling uit te voeren. Het is zelfs minder complex dan betalingen met een pinpas of creditcard, en je kunt betalingen ontvangen zonder dat je een specifiek verkopersaccount nodig hebt. Je hebt een portemonnee-applicatie op een telefoon of een computer nodig. Vervolgens voer je het adres van de ontvanger in en het bedrag wat je over wenst te maken. Klik op Verzenden en klaar is je transactie! Bitcoin adressen zijn voor de beveiliging erg lang en complex. Maar om het niet moeilijk te maken is het in de meeste portemonnees mogelijk om door het scannen van een QR-code het adres in te voeren. In sommige gevallen kun je zelfs via NFC- technologie heel eenvoudig het adres van de ene telefoon naar de andere sturen, enkel door ze bij elkaar in de buurt te houden.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Ontvangen als betaalmiddel voor het leveren van goederen of diensten
  • Kopen met standaard valuta bij een Bitcoin-wisselkantoor
  • Uitwisselen met iemand die je kent
  • Verdienen via het minen van coins

Het kan zijn dat je iemand kent die Bitcoins aanbiedt in ruil voor een PayPal-betaling of betaling met een creditcard. De meeste wisselkantoren staan deze betaalmethodes echter niet toe. Dit heeft voornamelijk te maken met de cash-back functie fan PayPal; hiermee kan iemand na ontvangst van goederen (zoals Bitcoins) die betaald zijn op PayPal een deel van zijn geld weer terug krijgen. Dit is een stornering.

Zeker! Steeds meer personen en bedrijven maken gebruik van Bitcoin. En niet alleen online diensten, ook offline bedrijven zoals advocatenkantoren, restaurants en verhuurders van huizen en appartementen hebben de voordelen van Bitcoin erkend. Daarnaast wordt de cryptovaluta ook al toegepast door grote online bedrijven zoals Reddit en WordPress. Ondanks de relatieve nieuwheid van Bitcoin gaat de groei erg hard. In december van 2017 steeg de waarde van 1 Bitcoin naar ruim 16.000 USD! Dagelijks worden er miljoenen dollars aan bitcoin verwerkt.

Bitcoin is in feite niet meer dan een programma of mobiele app dat gebruikers in staat stelt om Bitcoins te ontvangen of te versturen. Dit werkt omdat de software gebruikers een persoonlijk Bitcoin-adres aanbiedt. Maar onder de motorkap wordt ondertussen op het Bitcoin-netwerk een openbaar register met de wereld gedeeld. Dit register wordt de blockchain genoemd. In de blockchain is iedere transactie die ooit is verwerkt terug te vinden. Hierdoor kunnen computers van Bitcoin Gebruikers de geldigheid van elke transactie controleren en vervolgens goedkeuren. De echtheid van een transactie wordt gewaarborgd door een digitale handtekening. Deze waarborg wordt gelinkt aan de verzendende partij. Dit geeft Bitcoin gebruikers complete controle over het zenden van digitale valuta vanuit hun eigen Bitcoin-adres. Een andere manier om Bitcoins te ontvangen is door de rekenkracht van een speciale computer beschikbaar te stellen voor het minen van coins. Als tegenprestatie voor dit minen ontvangen gebruikers (delen van) Bitcoins.

Er is niemand in het bezit van het netwerk van Bitcoin, net zomin als der er niemand eigenaar is van ‘elektriciteit’ als concept. Alle Bitcoins-gebruikers op de wereld samen beheren Bitcoin. De software wordt constant verbeterd door ontwikkelaars. Maar het is voor deze programmeurs niet mogelijk om aanpassingen in het protocol van Bitcoin te forceren. Iedereen die Bitcoin gebruikt is immers totaal vrij om zelf te besluiten welke software en welke variant ze willen gebruiken. Het is voor de uitwisseling van Bitcoins tussen gebruikers onderling wel nodig dat ze allemaal software gebruiken die aan dezelfde set van regels voldoet. De cryptovaluta werkt namelijk alleen zoals bedoeld als er tussen gebruikers 100% overeenstemming is. Dit principe zorg ervoor dat zowel ontwikkelaars als gebruikers een sterke motivatie hebben om deze overeenstemming toe te passen en te bewaken.

Bitcoin werd voor het eerst in 1998 beschreven door Wai Dai op een heus cypherpunks maillijst. Het is de eerste totstandkoming van het ‘cryptovaluta’ concept. In de beschrijving van Dai werd het idee geopperd om een nieuwe valuta te starten die in plaats van een centrale autoriteit cryptografie gebruikt om het maken van geld en transacties te leiden. De eerste technische specificaties en een bewijs dat dit echt zou kunnen werken werden in 2009 gepubliceerd door Satoshi Nakamoto, een schuilnaam voor een tot op de dag van vandaag onbekend persoon. Toen Nakamoto aan het einde van 2010 het project verliet was nog steeds bijna niets bekend over zijn echte identiteit. Sinds deze beginjaren is de groep mensen rond Bitcoin enorm gegroeid, er zijn dan ook veel ontwikkelaars en programmeurs betrokken bij de totstandkoming van Bitcoin.

Omdat Nakamoto zich nooit heeft geopenbaard, stonden sommige personen en instanties wat huiverig tegenover Bitcoin. Maar deze (ongegronde) zorgen waren voornamelijk gerelateerd aan het niet begrijpen van de open source benadering van Bitcoin. Zowel het protocol van Bitcoin als de software zijn openbaar gepubliceerd. Hierdoor is het voor ontwikkelaars overal ter wereld mogelijk om de code te bekijken. Iedereen kan dus potentieel een eigen, aangepast versie van de software van Bitcoin maken. Hierdoor is de macht van zowel de huidige ontwikkelaars and Nakatomo heel erg beperkt; zodra een wijziging is gepubliceerd kan deze direct worden ingezien en aangepast door anderen. Het is dus al lang niet meer relevant wie de uitvinder van Bitcoin was, net zomin als dat het relevant is wie het wiel heeft uitgevonden.

Met Bitcoin is het mogelijk om met volledig digitaal geld over een zogenaamd consensus netwerk betaling uit te voeren. Het netwerk is het eerste betalingsnetwerk wat compleet gedecentraliseerd is. Dit betekent dat betalingen via een peer-to-peer systeem, zonder tussenkomst van een tussenpersoon of centrale autoriteit, door de gebruikers worden uitgevoerd. Voor de directe gebruiker is Bitcoin te zien geld voor op het internet. Maar vanuit een breder oogpunt is Bitcoin ook het meest vooraanstaande triple-entry boekhoudsysteem van de wereld.

 

Beveiliging

Kwantum computing is een bedreiging voor alle systemen die gebaseerd zijn op cryptografie. Dat is bijvoorbeeld Bitcoin, maar ook alle traditionele banksystemen. Op dit moment bestaan werkende kwantumcomputers nog niet, en het is niet te verwachten dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. Op het moment dat kwantumcomputers een reëel gevaar dreigen te worden voor Bitcoin dan is het mogelijk om een update aan het systeem door te voeren waarbij post-kwantum algoritmes gebruikt worden. Deze update is uiteraard enorm belangrijk voor het voortbestaan van Bitcoin, en het is dan ook essentieel dat alle betrokken ontwikkelaars deze tot op diep detail uitwerken voordat alle Bitcoin-gebruikers deze zullen accepteren.

 

Het is erg moeilijk om het Bitcoin-protocol aan te passen. Als een Bitcoin-client niet aan de algemene regels voldoet, dan is het onmogelijk om de regels die afwijken aan andere gebruiker op te leggen. Het is niet mogelijk om in dezelfde blockchain twee maal dezelfde uitgave toe doen of een Bitcoin uit te geven zonder dat er een geldige handtekening aanwezig is, in de huidige specificaties van het systeem. Hierdoor is het onmogelijk om zonder controle grote hoeveelheden Bitcoins te genereren of bijvoorbeeld de munten van andere gebruikers uit te geven. Het overgrote deel van miners heeft de mogelijkheid om een recente transactie te blokkeren of zelfs terug te draaien. En bij een meerderheid van gebruikers die druk uitoefenen is het mogelijk dat er wijzigingen in het systeem worden gemaakt. Maar Bitcoin werk enkel met volledige toestemming van alle gebruikers, hierdoor is het erg moeilijk om het protocol te wijzigen. Hier is namelijk de toestemming van de meerderheid voor nodig. Het is echter vreemd om te bedenken dat er gebruikers van Bitcoin zouden zijn die het eens zijn met een maatregel die hun eigen bezit in gevaar brengt.

Zelfs na vele jaren werken de regels van de cryptografie en het protocol van Bitcoin nog steeds goed. Dit is een duidelijke indicatie dat het ontwerp van de software erg goed is. Uiteraard heeft zelfs het beste systeem zwakke plekken, en zo ook Bitcoin. In de loop der tijd zijn deze zwakke plekken gevonden en aangepakt middels updates in de software. De beveiliging van Bitcoin-software hang af van de snelheid waarop problemen worden ontdekt en vervolgens verholpen; dit is niet anders bij andere software. Hoe meer van deze problemen ontdekt en verholpen zijn, hoe meer volwassen Bitcoin wordt. Helaas gaan er veel verhalen de rondte over beveiligingslekken en diefstal in verscheidene beurzen en bedrijven. Natuurlijk zijn deze gebeurtenissen erg vervelend, maar in al deze verhalen is Bitcoin zelf niet gehackt of zelfs maar de fout geweest van de frauduleuze actie. Dit zou betekenen dat de Amerikaanse Dollar onbetrouwbaar is omdat er een bankoverval in Washington D.C. heeft plaatsgevonden. Wat wel nodig is? Het vinden en ontwikkelen van methodes en oplossingen die helpen om het algemene risico op diefstal van Bitcoin te verminderen en de veiligheid verhogen terwijl de verliezen worden beperkt. Dit soort verbetereingen zijn aangebracht in de afgelopen jaren. Voorbeelden hiervan zijn portemonnees met encryptie, hardware portemonnees, transacties die meerdere handtekeningen nodig hebben voor goedkeuring en offline portemonnees.  

Het protocol van Bitcoin, de versleuteling en in feite alle technologie van de cryptocurrency hebben een degelijke staat van dienst op beveiligingsgebied. Naar alle waarschijnlijkheid is het Bitcoin-netwerk ook het grootste volledig gedistribueerde computerproject op de wereld. Waar Bitcoin wel kwetsbaar is? Aan de gebruikerskant. Het is mogelijk dat een portemonnee met daar noodzakelijke (geheime) sleutels wordt gestolen, per ongeluk wordt verwijderd of simpelweg wordt verloren. Dit zelfde risico is er ook voor fysiek geld wat digitaal is opgeslagen. Het is voor gebruikers mogelijk om krachtige maatregelen te nemen om hun eigen bitcoins te beschermen tegen deze risico’s. Er zijn ook speciale dienstverleners die met extreem krachtige beveiligingsniveaus een diefstalverzekering of verzekering bij verlies aanbieden.

 

Economie

Die mogelijkheid is er altijd. Bitcoin is met afstand de meest populaire virtuele valuta zonder centraal beheer. Er is natuurlijk geen enkele garantie dat dit over enkele jaren nog steeds zo zal zijn. Zo zijn er nu al meerdere alternatieve cryptomunten in omloop die zijn gebaseerd op of geïnspireerd door Bitcoin. Voor een nieuwe munt is het wel moeilijk om sneller te groeien dan Bitcoin, zeker als dit gaat om een reeds gevestigde markt. Echter, dit blijft niet te voorspellen. Het kan zelfs gebeuren dat Bitcoin enkele functies van een concurrerende munt overneemt als deze een verbetering betekenen. Dit kan gebeuren zolang het fundamentele Bitcoin-protocol niet verandert.

Niet alle uitgegeven Bitcoins zijn nu beschikbaar op de online markten. Deze markt is ook nog eens concurrerend. Dit betekent dat de prijs van Bitcoin daalt of stijgt naar gelang de vraag en het aanbod. In de komende decennia zullen er nieuwe Bitcoins uitgegeven worden. Het is simpelweg onmogelijk hierdoor dat zelfs de meest vermogende en toegewijde handelaar alle Bitcoins ter wereld opkoopt. Echter, dit maakt markten niet immuun voor prijsmanipulatie. Je hebt geen onmogelijke hoeveelheden geld nodig om de marktprijs te doen dalen of stijgen. Hierdoor blijft Bitcoin tot op heden nog steeds volatiel.

Deze problemen zijn een kip-ei situatie. Een grootschalige economie moet ontwikkeld worden met veel bedrijven en gebruikers om de prijs van Bitcoins stabiel te laten zijn. Maar de ontwikkeling van zo’n economie gebeurt alleen als gebruikers en bedrijven  een garantie krijgen voor prijsstabiliteit. De meest in het oog springende voordelen van Bitcoin worden niet beïnvloed door de volatiliteit van de munt. Geld overmaken van punt A naar punt B kan dus altijd plaatsvinden, ondanks de waardeschommelingen. En ondernemers en organisaties hebben de mogelijkheid om betalingen in Bitcoin te laten converteren naar hun plaatselijke muntsoort. Hierdoor kunnen ze de voordelen van Bitcoin gebruiken zonder last te hebben van de prijsschommelingen. De vele unieke en nuttige eigenschappen en functies van Bitcoin is de meeste voorname reden dat gebruikers de munt kiezen. Alleen door een gestage groei, gestimuleerd door het voordeel van de munt, is het mogelijk dat Bitcoin ontwikkeld tot een systeem waar de prijsvolatiliteit beperkt is.

Bij een deflatiespiraal stellen mensen een aankoop uit in de hoop dat de prijzen zullen dalen. Door deze sterke afname in vraag van producten zullen verkopers hun prijzen ook moeten verlagen. Dit vergroot het probleem nog meer en een economische crisis is het gevolg. De theorie van de deflatiespiraal is een duidelijk verhaal om inflatie bij centrale banken goed te praten. Het is echter een theorie die niet door alle economen en experts wordt ondersteund. In de markt van consumentenelektronica daalt de prijs van producten bijvoorbeeld continu. Hier is echter zeker geen sprake van een depressie.  

Dit is dezelfde reden dat Bitcoin in het verleden in waarde is toegenomen en de Bitcoin-economie meegegroeid is. Het verschil met andere voorbeelden? Het feit dat Bitcoin in 2009 volledig bij nul begon, zonder waarde of geschiedenis. Hierdoor is Bitcoin het levende bewijs dat de theorie van deflatie niet altijd opgaat. Ondanks deze eigenschappen is Bitcoin niet ontworpen als een valuta die deflatoir is. Sterker nog, Bitcoin is juist ontworpen om in de begin jaren flink te inflateren om later in de levenscyclus stabieler te worden. De enige reden dat het aantal bitcoins in omloop af kan nemen is als gebruikers hun portemonnee verliezen en geen back-up hebben. In het geval van een stabiele economie en een stabiele monetaire basis blijft een muntsoort rond dezelfde waarde schommelen.

Er kunnen maximaal 21 miljoen Bitcoins gemaakt worden, dit maakt de munt uniek. Het zal echter nooit een beperkende factor zijn omdat transacties onderverdeeld kunnen worden in fracties van de munt, de bits. Iedere bitcoin bestaat uit 1.000.000 bits. Het is mogelijk om Bitcoins tot op 8 decimalen te verdelen en in de toekomst nog in zelfs kleinere eenheden, mocht dit nodig zijn.

Er kunnen maximaal 21 miljoen Bitcoins gemaakt worden, dit maakt de munt uniek. Het zal echter nooit een beperkende factor zijn omdat transacties onderverdeeld kunnen worden in fracties van de munt, de bits. Iedere bitcoin bestaat uit 1.000.000 bits. Het is mogelijk om Bitcoins tot op 8 decimalen te verdelen en in de toekomst nog in zelfs kleinere eenheden, mocht dit nodig zijn.

Vlak na de lancering van Bitcoin was de waarde nog relatief laag. Mensen die toen zijn ingestapt bezitten dus een relatief groot aantal Bitcoins. Dit omdat ze toen het risico durfden te nemen en hebben geïnvesteerd in een technologie die toendertijd niet bekend was en slecht begrepen werd door bijna iedereen. Ook was de beveiliging nog niet goed geregeld in het begin. Op geen enkel moment in het leven van Bitcoin kan er een garantie gegeven worden over het stijgen of dalen van de waarde. Net als bij de investering in een startup die belooft winstgevend te zijn is op dat begin nog niet zeker of dit ook echt gaat gebeuren, zelfs als de potentie er wel is. Op dit moment is Bitcoin nog steeds een startende munt die is ontwikkeld met toepassingen voor de (verre) toekomst. Hierdoor is het op dit moment nog heel moeilijk om een beeld te krijgen van de bevooroordeeldheid van de early adopters van gisteren en de gebruikers van vandaag.

Een beleggingssysteem waarbij investeerders via hun eigen geld terug worden betaald staat bekend als het frauduleuze Ponzifraude. Hierbij wordt ook het geld van de laatste instappers verdeeld onder de eerdere investeerders, in plaats van dat de daadwerkelijke winst wordt uitgekeerd. Een Ponzifraude is zo ontworpen dat deze als een kaartenhuis in elkaar zakt als er niet afdoende nieuwe investeerder bij komen. De laatste instappers betalen hier de rekening, ze zijn hun geld nooit meer terug.

Daarentegen is Bitcoin een open source software project zonder een centrale besturing of autoriteit. Hierdoor verkeerd niemand in de positie om zich illegaal te vertegenwoordigen en investeringsopbrengsten te beloven of op te strijken. Er is geen garantie na aankoop, net zoals bij andere munteenhouden zoals de Dollar, Yen of Euro. De wisselkoers heeft ook geen limieten. Hierdoor ontstaat er een hoge volatiliteit met als gevolg een snelle waardedaling- of stijging in Bitcoin. Maar naast speculatie is Bitcoin ook een volledig functionerend betaalsysteem met veel handige en nuttige functionaliteiten wat door duizenden bedrijven en particulieren wordt gebruikt.

Het feit dat Bitcoin snel in waarde toeneemt betekent niet dat de munt een luchtbel is. Wat wel een luchtbel is? Een kunstmatig opgestuwde waardering van een munt gevolgd door door snelle neerwaartse waardecorrectie. Het feit dat honderdduizenden marktdeelnemers keuzes maken maakt de Bitcoin een munt die in waarde schommelt. Dit komt doordat de markt nog steeds op zoek is naar de prijs. Er zijn verschillende oorzaken dat het sentiment rond de munt zo snel verandert: een aanzienlijk verschil tussen de prijs en de waarde die niet is gebaseerd op de Bitcoin-economie, een verlies in vertrouwen in Bitcoin, veel publicaties in de media waardoor speculaite wordt aangemoedigt, ongerustheid over de zekerheid en natuurlijk hebberigheid.

Uiteraard. Er is een lange historie van munten die niet meer worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de Zimbabwaanse dollar of de Duitse Mark. In deze twee gevallen verdween de munt door heel hoge inflatie die door het ontwerp van Bitcoin daarbij niet kan optreden. Veel andere voorkomende oorzaken van inflatie zijn concurrentie van andere munten, technische moeilijkheden, politieke moeilijkheden, etc. In principe is geen enkele geldsoort compleet gevrijwaard van moeilijke tijden of technische problemen. Echter, de jarenlange bewezen reputatie van Bitcoin als een goed werkende munt sinds de lancering laat zien dat de munt nog flink kan groeien. Toch kan niemand met zekerheid zeggen hoe het waardeverloop van welke munt dan ook zal zijn, dus ook niet die van Bitcoin.

Vraag en aanbod zijn op dit moment de belangrijkste prijsbepaler van Bitcoin. Neemt de vraag toe, dan neemt de waarde (en dus de prijs) toe. Neemt de vraag af? Dan neemt ook de prijs af. Omdat het aantal beschikbare Bitcoins eindig is en nieuwe Bitcoins op een voorspelbare snelheid worden bijgemaakt moet de vraag hetzelfde ontwaardingsniveau volgen om een stabiele prijs te waarborgen. De markt van Bitcoins is nog steeds relatief klein, zeker kijkend naar de potentie. Er worden grote bedragen in Bitcoin geïnvesteerd om invloed uit te oefenen op de marktprijs. HIerdoor is de Bitcoin prijs nog erg aan veranderingen onderhevig.

Het nut van de geldvorm van Bitcoins geeft het waarde. De kenmerken van geld (en van Bitcoin) zijn: Dit zijn: draagbaarheid, schaarste, deelbaarheid, herkenbaarheid, duurzaamheid en vervangbaar goed. Daarnaast is Bitcoin, in tegenstelling tot traditioneel geld, gebaseerd op wiskunde in plaats van het vertrouwen in fysieke eigenschappen zoals zilver en goud. Samenvattend: de waarde van Bitcoin komt uit de ondersteuning door de wiskunde en is dus niet tegen te spreken. Door deze eigenschappen is enkel nog het gebruik en vertrouwen nodig om waarde in de geldvorm te behouden. Voor Bitcoin is het groeiende aantal gebruikers, ondernemers en verkopers een duidelijke indicatie van de waardevermeerdering. Want net als bij andere soorten valuta is de waarde van Bitcoin enkel en regelrechte het gevolg van mensen die bewust besluiten om het als betaalmiddel te accepteren.

Een gedecentraliseerd en competitief proces dat mining wordt genoemd wordt ingezet om nieuwe Bitcoins te maken. Personen worden door het netwerk beloond voor hun diensten tijdens dit proces in de vorm van Bitcoins. De miners van Bitcoin faciliteren met hun specialistische hardware de beveiliging van het netwerk en de uitvoering van transacties. In ruil daarvoor verkrijgen ze nieuwe Bitcoins. Nieuwe Bitcoins worden in een vastgelegde snelheid bij gemaakt, dat is zo ontworpen in het Bitcoin-protocol. Het minen van Bitcoins is dus een erg competitieve bezigheid. Het wordt steeds moeilijker om winst te maken als miner naarmate meer miners zich bij het netwerk voegen. Het zoeken naar efficiënte manieren om de hardware te runnen is dan ook een van de belangrijkste bezigheden van miners. Het is dus ook niet mogelijk om het systeem te laten manipuleren of beheren om de winstgevendheid van miners te verhogen door bijvoorbeeld een centrale ontwikkelaar of mogendheid. Voldoet ‘iets’ niet aan de regels van het Bitcoin systeem? Dan zal een Bitcoin-node deze opdracht weigeren. Waar dan ook ter wereld.

De snelheid waarop Bitcoins worden aangemaakt is compleet voorspelbaar en neemt af in de loop der tijd. Ieder jaar neemt de snelheid af, totdat deze compleet gehalveerd is en het maximale aantal van 21 miljoen Bitcoins bereikt is. Tegen die tijd krijgen Bitcoin miners zeer waarschijnlijk een extra vergoeding in de vorm van geringe transactiekosten.

 

Juridisch

Het staat iedereen compleet vrij om te handelen met Bitcoin. Het is mogelijk om betalingen te versturen en te ontvangen voor gebruikers die qua gebruikservaring niet anders is dan het verzenden of ontvangen van contant geld. Daarnaast is het ook mogelijk om aan meer gecompliceerde contracten deel te nemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te vereisen dat een betaling wordt goedgekeurd middels meerdere digitale handtekeningen. Tekent niet iedere persoon? Dan wordt de transactie door het netwerk geweigerd. Deze technologie creëert de mogelijkheid om in de nabije toekomst diensten te ontwikkelen die ondersteuning bieden bij het oplossen van geschillen op vernieuwende manier. Zo kan bijvoorbeeld een third party bij een geschil besluiten een transactie goed te keuren of niet. Tegenwoordig beheert bijvoorbeeld een notaris het geld in een dergelijke situatie. Maar in de toekomst kunnen geschillen dus opgelost worden zonder dat de derde partij beschikking heeft over het geld. Daarnaast laat Bitcoin voor elke transactie een openbare vermelding achter op het netwerk. Het is dus altijd mogelijk om te bewijzen of een transactie wel of niet heeft plaatsgevonden. Dit is een sterk middel wat ingezet kan worden bij de bestrijding van fraude. Het is ook het melden waard dat handelaren op dit moment meestal afhankelijk zijn van hun reputatie. Is deze goed? Dan verdienen ze geld en kunnen ze bijvoorbeeld hun werknemers uitbetalen. Deze handelaren hebben echter geen toegang tot dezelfde soort informatie voor het bereiken van nieuwe consumenten. In het geval van Bitcoin werkt dit anders. Zowel bedrijven als particulieren worden bij de munt beschermt tegen ongewenste terugboekingen. Het blijft echter aan de consument om meer bescherming te vragen op het moment dat een specifieke handelaar onbetrouwbaar overkomt.

Bitcoin heeft nergens de status als wettig betaalmiddel. Echter, het is wel een ‘product’ met waarde, en er wordt dus een belastingschuld door opgebouwd. In Nederland bijvoorbeeld valt Bitcoin onder BOX3, het eigen vermogen. Het niet opgeven van Bitcoin kan door de belastingdienst als belastingontduiking worden aangemerkt.

Het is praktisch onmogelijk om het Bitcoin-protocol te wijzigen als niet alle gebruikers hiermee instemmen. Het is immers aan de gebruikers zelf welke software ze kiezen. Het is ook niet praktisch om bijvoorbeeld lokale overheden of autoriteiten specifieke bevoegdheden te geven om regels op te leggen. Het is voor iedere vermogende persoon of organisatie mogelijk om te investeren in hardware waarmee Bitcoins gemined kunnen worden. Controleer je als één instantie zeker de helft van al de rekenkracht op het Bitcoin netwerk dan zou je in staat zijn om transacties die recent uitgevoerd zijn terug te draaien of te blokkeren. Echter, om deze enorme rekenkracht te behouden is constante investering in nieuwe hardware nodig, iets wat praktisch onmogelijk is.

Bitcoin kan echter wel gereguleerd worden als ieder ander instrument. Euro’s en Dollars kunnen voor veel verschillende doelen worden ingezet net als Bitcoin. Sommige van deze doelen zijn legaal, andere zijn in strijd met de wet. In die zin is Bitcoin niet anders dan elk ander betaalmiddel of betalingsnetwerk. Het kan dus ook per land aan verschillende regels moeten voldoen. Als deze regelgeving echt wordt doorgezet, dan is het moeilijk om te voorspellen hoeveel gebruikers nog steeds Bitcoin zullen blijven toepassen. Voor een overheid zou het geen intelligente beslissing zijn om Bitcoin te verbieden of restricties op te leggen. Dit houdt namelijk innovatie en groei van bedrijven tegen in dat land, waardoor andere landen (waar Bitcoin wel alle vrijheid heeft) er met de winst vandoor gaan. Het is dus een uitdaging voor overheden en wetgevers om groei en innovatie niet tegen te gaan maar wel de veiligheid en legaliteit van nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden.

Aangezien Bitcoin geld is kan het worden gebruikt voor illegale doelen. Op dit moment kennen echter de hudigie banksystemen, creditcards en contacnt geld juist een veel hoger percentage malafide transacties en handelingen dan Bitcoin. Het is voor Bitcoin juist mogelijk om invloedrijke innovaties in betalingssystemen te bouwen en te implementeren. De voordelen van dit soort nieuwe technologieën zijn vaak vele malen belangrijker dan de eventuele negatieve kanten ervan. Het veiliger maken van geld en het beschermen tegen verschillende vormen van financiële criminaliteit zijn de belangrijkste reden dat Bitcoin is ontworpen. Het is bijvoorbeeld compleet onmogelijk om bitcoins te vervalsen. Het is niet mogelijk om niet-goedgekeurd kosten in rekening te brengen en alle betalingen zijn compleet in de handen van gebruikers. Bij creditcards is dit bijvoorbeeld helemaal niet zo. Het is niet mogelijk om een Bitcoin transactie ongedaan te maken. Ze zijn daarom ongevoelig voor terugboekingen met slechte intentie. Het is mogelijk om gelt te beveiligen tegen verlies en diefstal met behulp van handige en krachtige mechanismen zoals encryptie, back ups en digitale handtekeningen met Bitcoin. Dezelfde zorgen die worden uitgesproken over mogelijkheden voor criminelen met Bitcoin gelden exact ook met huidige betalingsmogelijkheden. Bitcoin zal daarom zeer waarschijnlijk ook aan regels moeten voldoen die gelden voor huidige financiële systemen. Bitcoin zal nooit strafrechtelijke onderzoeken in de weg zitten of tegenhouden. Het is helemaal niet vreemd dat innovaties als verstorend en controversieel worden gezien. Dit is zelfs belangrijk, als alle voordelen goed zijn begrepen dan volgt acceptatie door het grote publiek. Een heel duidelijk voorbeeld hiervan is het internet zelf.

Op dit moment is Bitcoin nergens verklaard als illegaal betaalmiddel in bekende rechtsgebieden. Er zijn wel plaatsen die buitenlandse munteenheden zeer strikt behandelen of zelfs verbieden. Dit is bijvoorbeeld het geval in Rusland en Argentinië. Andere landen beperken het uitgeven van licenties voor bepaalde ondernemingen zoals Bitcoin-wisselkantoren. Dit zien we bijvoorbeeld in Thailand gebeuren.

Verantwoordelijke instanties in diverse rechtsgebieden zetten continu stappen om nieuwe regels en wetten in te stellen die helpt met het integreren van nieuwe technologieën in het bestaande, formele en officiële gereguleerde financiële systeem. Een bureau van de U.S. Department of the Treasury, genaamde FinCEN, heeft enkele richtlijnen gepubliceerd waarin bepaalde activiteiten betreffende virtuele valuta worden besproken. Deze richtlijnen zijn niet bindend.

 

Transacties

Alleen full node-clients zoals Bitcoin Core hebben een lange synchronisatietijd nodig. Het downloaden en verifiëren van alle voorgaande Bitcoin transacties die in het netwerk hebben plaatsgevonden sinds de voorlaatste opening van de applicatie is het proces wat synchroniseren wordt genoemd. Het is voor een Bitcoin-client noodzakelijk om te weten wat alle voorgaande transacties zijn in het netwerk zodat deze het bruikbare saldo op je bitcoin-adres kan berekenen en nieuwe transacties uit kan voeren. Dit kan een hoop geheugen kosten en er is dus een hoge internetsnelheid en veel opslagruimte nodig om de complete blockchain te kunnen plaatsen. Het is belangrijk dat voldoende mensen full node-clients gebruiken die transacties valideren en doorgeven zodat Bitcoin veilig blijft.

Dat is geen enkel probleem. De eerstvolgende keer dat je besluit om je digitale portemonnee op te starten verschijnen je Bitcoins. Dit komt hierdoor: de Bitcoins staan niet op de software van je computer, maar zijn toegevoegd aan het openbare register (de blockchain) die gekoppeld is met alle apparaten op het netwerk. Op het moment dat je jouw wallet opstart dan werkt deze de alle block-updates bij sinds de laatste keer van openen. Zit daar een transactie bij naar jouw portemonnee? Dan verschijnen de Bitcoins vanzelf in je wallet. Je hebt je portemonnee alleen nodig bij het uitgeven van Bitcoins.

Het is mogelijk om het merendeel van Bitcoin transacties kosten vrij te houden. Gebruikers worden echter gevraagd om een beperkte bijdrage te leveren voor extra snelle transactie bevestigingen en ook om miners te belonen. Zijn er kosten gemoeid met een transactie, dan zijn deze meestal niet hoger dan enkele centen. Mochten kosten in het spel zijn, dan zal je Bitcoin-handelaar dit altijd zo goed mogelijk voor je proberen in te schatten. De reden dat transactiekosten worden geheven is om het netwerk te beschermen tegen gebruikers die veel transacties uitvoeren om het netwerk te overbelasten. Gedurende de tijd dat Bitcoin zich ontwikkeld zal de exacte kostenberekening voor transacties veranderen. Kosten zijn niet verbonden aan de grootte van de transactie. Hierdoor zijn deze soms oneerlijk hoog (0,004 BTC voor een 0,02 BTC betaling) of bizar laag (0,0005 BTC voor een 1000 BTC transactie). Op het moment dat de transactiekosten worden betaald gebruik het systeem verschillende factoren hiervoor. Enkele hiervan zijn de herhaling van de transactie en de gegevens ervan. Ontvang je bijvoorbeeld een groot aantal transacties van een klein bedrag elk, dan liggen de kosten voor het verzenden relatief hoog. Vergelijk deze situatie als het betalen van een restaurant rekening met alleen maar kleine muntjes. Wil je in een korte tijd zeer kleine bits uitgeven (kleine delen van een Bitcoin) dan zijn de kosten ook hoger). Volgen je transacties echter een meer gangbaar patroon, dan zouden de kosten ervan ook laag of verwaarloosbaar moeten zijn.