Digitale valutafraude zal een van de gebieden vormen die “bijzondere aandacht” zal krijgen van een nieuwe Amerikaanse anti-misdaad taskforce met deelname van verschillende overheidsinstanties, volgens een uitvoerend bevel dat op 11 juli is uitgevaardigd.

De Task Force marktintegriteit en consumentenfraude, waarbij de Amerikaanse plaatsvervangend procureur-generaal als voorzitter en de associate procureur-generaal als vice-voorzitter aantreedt, beoogt “richtsnoeren te bieden voor het onderzoeken en vervolgen van zaken waarbij fraude wordt gepleegd met betrekking op de overheid, de financiële markten en consumenten.”

Het uitvoerend bevel waarin de taskforce wordt geschetst, markeert aandachtsgebieden als “digitale valutafraude”, evenals fraude waarbij het grote publiek wordt beschadigd, samen met “witwassen van geld, inclusief het terugvorderen van opbrengsten; gezondheidszorgfraude; belastingfraude; en andere financiële misdaden.”

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is een van de leden van het project, waarbij voorzitter Jay Clayton zegt dat dit bevel regelgevers in staat zou stellen om activiteiten efficiënter te coördineren.

“Bij de SEC werken we elke dag om investeerders in Main Street te beschermen,” zei hij, en vervolgde:

“Deze Taskforce zal ons toelaten om voort te bouwen op de nauwe samenwerkingen die we hebben met onze mederegelgevers en wetshandhavingsinstanties om retailfraude te ontmoedigen en te bestrijden.”

De andere deelnemers van de taskforce zullen het Amerikaanse ministerie van Justitie, het Bureau voor consumentenbescherming en de Federal Trade Commission zijn.

De SEC en mede-toezichthouder, de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), hadden eerder al toegezegd dit jaar cryptocurrency nauwlettend in de gaten te houden, om ervoor te zorgen dat de actoren zich houden aan de bestaande effectenwetgeving.

Een doorlopende gezamenlijke operatie met Canada tracht intussen de Initial Coin Offering (ICO) -aanbieders specifiek te onderzoeken, bedoeld als hardhandig optreden tegen onwettige of verdachte activiteiten.

Bron: Cointelegraph