De vijfde Europese antiwitwasrichtlijn trad gisteren, 9 juli, in werking, meldt Cointelegraph auf Deutsch op 10 juli. Maatregelen in de richtlijn zullen een nieuw juridisch kader scheppen voor Europese financiële waakhonden om digitale valuta te reguleren ter bescherming tegen witwassen en financiering van terrorisme.

Zoals de EU-commissie in een begeleidend persbericht heeft geschreven, hanteren de nieuwe regels striktere transparantievereisten voor het gebruik van “anonieme betalingen via prepaidkaarten” en “virtuele valuta-beursplatformen” met het oog op het witwassen van geld of terrorismefinanciering. De EU-commissie schrijft:

“De vijfde anti-witwasrichtlijn verhoogt ook de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen anti-money laundering (AML) en prudentiële toezichthouders, onder meer met de Europese Centrale Bank”.

De Commissie schrijft dat de juiste autoriteiten moeten kunnen observeren hoe ze worden gebruikt om te zorgen voor behoorlijke bescherming tegen mogelijk illegaal gebruik van digitale valuta:

“Met het oog op het witwassen van geld en het tegengaan van de financiering van terrorisme (AML/CFT), moeten de bevoegde autoriteiten door middel van meldingsplichtige entiteiten het gebruik van virtuele valuta’s kunnen volgen”.

Om ervoor te zorgen dat toezichthouders virtuele valuta effectief kunnen controleren, stelt de Commissie dat toezichthouders valuta-adressen moeten kunnen koppelen aan eigenaren en een mechanisme moeten vormen voor zelfrapportage:

“Om de aan de anonimiteit verbonden risico’s te bestrijden, moeten nationale Financial Intelligence Units (FIU’s) informatie kunnen verkrijgen waarmee zij virtuele valuta-adressen kunnen koppelen aan de identiteit van de eigenaar van virtuele valuta. Bovendien moet de mogelijkheid om gebruikers toe te staan ​​om op vrijwillige basis zelf aangifte te doen bij aangewezen autoriteiten nader worden beoordeeld.”

Zogenaamde “lokale valuta’s”, die slechts in zeer beperkte mate (zoals in een stad of regio) of slechts door een klein aantal gebruikers worden gebruikt, worden echter uitgesloten als virtuele valuta onder de nieuwe richtlijn. De EU-Commissie heeft een samenvatting van de nieuwe richtlijn gepresenteerd in een afzonderlijk gepubliceerde factsheet.

Met de komst van de nieuwe richtlijn hebben de lidstaten nu 18 maanden om de nieuwe wetgeving aan te passen aan hun eigen nationale wetgeving. Het blok van 28 leden stemde in april van dit jaar in met de voorwaarden van de nieuwe richtlijn.

Bron: Cointelegraph